• Xếp theo:
Cá thu size 3/5 kg/con, MB8

Cá thu size 3/5 kg/con, MB8

Mã SP: 49262

115,000đ
133,000₫
Cá Thu CK, MBQ

Cá Thu CK, MBQ

Mã SP: 49261

165,000đ
187,000₫
Cá Thu CK, MB10

Cá Thu CK, MB10

Mã SP: 49260

144,000đ
171,000₫
Cá ngừ CK, 2-3cm/khoanh

Cá ngừ CK, 2-3cm/khoanh

Mã SP: 49259

91,000đ
103,000₫
Cá kèo size 30/40 con/kg, MB20, 1kg/block

Cá kèo size 30/40 con/kg, MB20, 1kg/block

Mã SP: 49258

205,000đ
250,000₫
Cá diêu hồng size 800/1000 gr/con, MB10

Cá diêu hồng size 800/1000 gr/con, MB10

Mã SP: 49257

89,000đ
104,000₫
Cá chẽm fillet còn da size 500/800 gr/miếng, MB20

Cá chẽm fillet còn da size 500/800 gr/miếng, MB20

Mã SP: 49256

229,000đ
257,000₫
Cá diêu hồng fillet size 100up/miếng, MB10

Cá diêu hồng fillet size 100up/miếng, MB10

Mã SP: 49255

128,000đ
143,000₫
Cá bò da LS 800/1200 gr/con, MB10

Cá bò da LS 800/1200 gr/con, MB10

Mã SP: 49254

136,000đ
163,000₫
Cá bò da LS 600/1000 gr/con, MB10

Cá bò da LS 600/1000 gr/con, MB10

Mã SP: 49253

126,000đ
143,000₫
Cá bò da LS 1200up gr/con, MBQ

Cá bò da LS 1200up gr/con, MBQ

Mã SP: 49252

128,000đ
156,000₫
Cá bò da LS 1200up gr/con, MB10

Cá bò da LS 1200up gr/con, MB10

Mã SP: 49251

127,000đ
160,000₫
Bao tử cá, 300gr/túi, MB15

Bao tử cá, 300gr/túi, MB15

Mã SP: 49250

78,000đ
86,000₫


08.77.99.00.55

Back to top